KONTAKT
Stowarzyszenie na rzecz wspierania
Dolnośląskiej Nefrologii, Dializoterapii
i Transplantologii PRO RENIS
50-556 Wrocław, Borowska 213, FA Ip., lok.2.55
e-mail: klinef@am.centrum.pl
telefon +71 7332543
O Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie na rzecz wspierania
Dolnośląskiej Nefrologii, Dializoterapii
i Transplantologii
PRO RENIS jest organizacją ...
więcej
Działalność Stowarzyszenia
Jedną z form działalności Stowarzyszenia jest organizowanie konferencji naukowych, którym celem jest działalność edukacyjna środowiska medycznego na rzecz poprawy opieki ...
więcej
Archiwum wiadomości
wejście
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2 stycznia 2018
Jedną z form działalności Stowarzyszenia jest organizowanie konferencji naukowych, którym celem jest działalność edukacyjna środowiska medycznego na rzecz poprawy opieki nad osobami z przewlekłymi chorobami nerek, dializowanymi i osobami po pzeszczepie nerki.

W październiku 2017 roku Stowarzyszenie było organizatorem XXIII Polsko-Niemiecko-Czeskiego Sympozjum "Modern Aspects of Nephrology and Hypertension", które to jest cyklicznym spotkaniem nefrologów z trzech sąsiadujących Krajów, naprzemiennie odbywającym się w Dreźnie, Pradze i Wrocławiu. Przed wykładowcami, którymi byli czołowi nefrolodzy i transplantolodzy z trzech partnerskich Krajów, postawiono zadanie odpowiedzi na dwa niełatwe pytania: jak podchodzić współcześnie do najtrudniejszych wyzwań klinicznych i jak rozwinie się nefrologia i transplantologia w najbliższych pięciu latach.

Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są tutaj
2 stycznia 2018
Serdecznie witamy na nowej stronie Stowarzyszenia na rzecz wspierania Dolnośląskiej Nefrologii, Dializoterapii i Transplantologii PRO RENIS

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą:
- osoby po przeszczepie nerki,
- osoby dializowane,
- osoby przewlekle chore na nerki,
- osoby pracujące na rzecz chorych,
- a także wszystkie osoby pragnące wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

W Statucie Stowarzyszenia zapisane zostały następujące cele Stowarzyszenia:
1. zaspokajanie potrzeb leczniczych, rehabilitacyjnych i readaptacyjnych osób po przeszczepie nerki, osób dializowanych i osób przewlekle chorych na nerki
2. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, organów samorządowych i organizacji społecznych,
3. wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej oraz sposobów leczenia i diagnostyki,
4. dofinansowanie działalności na rzecz poprawy warunków hospitalizacji i leczenia,
5. udzielanie pomocy interwencyjnej członkom Stowarzyszenia,
6. inicjowanie innych form działania mających na celu realizację założeń statutowych.